Leptospirose – Den såkaldte Rottesyge

sep 20, 2018 | SUNDHED & PLEJE

Leptospirose skyldes en infektion med bakterier og er en zoonose, der kan smitte mellem dyr og mennesker. Der findes flere arter af sygdommen, nogle med dødelig udgang.

Hvad er Leptospirose?

Leptospira-arter eller spirokæter, som bakterieinfektionen opstår af, findes hos dyr i hele verden. Bakterien findes især i vand og udskilles typisk fra smittebærere, som rotter og mus og sygdommen bliver derfor også kaldt for Rottesyge.

Leptospirose er en zoonose, hvilket betyder, at også vi mennesker kan blive smittet fra dyr, der har sygdommen. Sygdommen ses dog relativ sjældent hos mennesker i Danmark. Men i de fattige områder i troperne og subtroperne ses der mange alvorlige tilfælde og især i regntiden, rapporteres der store udbrud.

Der findes flere forskellige arter af Leptospirose, men de 2 hyppigste er L. Canicola (Stuttgarter-hundesyge) og L. Ictherohæmorrhagiae (Weilsk-syge).

Leptospirose hos hund

 

Sådan smittes din hund med Leptospirose

Inficerede dyr, som for eksempel rotter og mus udskiller bakterien med urinen og dyr og vi mennesker kan blive smittet enten via direkte kontakt med urinen eller via indirekte kontakt til ferskvand i åer, søer eller lignende, hvor inficeret urin er udskilt.

Bakterien trænger ind i blodbanen gennem sår og små revner i huden eller slimhinderne i munden.

Smitten er størst hos folk der arbejder i åer, dambrug og kloakker. Hos rejsende ses sygdommen oftest hos personer, der har haft kontakt med ferskvand i forbindelse med rafting eller lignende.

Hos hunde er smitten størst hos hunde der bor på landet, bader i søer og åer eller færdes i skove og på enge, steder hvor der typisk findes flest mus og rotter.

Stuttgarter-hundesyge hos hund

 

Symptomer og behandling af Stuttgarter-hundesyge

For Stuttgarter-hundesyge gælder det, at nyrevævet bliver beskadiget. Dette kan ske hurtigt eller langsomt, som over flere år.

Når nyrevævet tager hurtigt skade, ses der symptomer som:

 • Høj feber
 • Nedstemthed
 • Øget væskeindtag
 • Udskillelse af ingen eller meget lidt urin
 • Bugsmerter
 • Sår i mundhule og på tunge (i fremskredne tilfælde)

Når nyrevævet tager langsomt skade, ses symptomer, som:

 • Let træthed
 • Opkastninger
 • Diarré og forstoppelse

Sygdommen virker måske ikke alarmerende og kan fortsætte i flere år, hvorpå smitten bliver spredt i omgivelserne og der sker stor skade på nyrene, som kan ende i nyresvigt.

Behandlingen af Stuttgarter-hundesyge foregår med antibiotika og evt. væskebehandling og diæt.

Weilsk-syge hos hund

 

Symptomer og behandling af Weilsk-syge

For Weilsk-syge ses der symptomer, som:

 • Pludselig feber
 • Nedstemthed
 • Gulsot
 • Opkast
 • Blodig diarré
 • Blodsprængte slimhinder i øjet og blødninger i slimhinderne i munden.

Når der er tale om Weilsk-syge, går sygdomsforløbet ofte meget stærkt og døden kan indtræffe, efter bare få timer og op til et par dage efter smitten.

Behandling af Weilsk-syge når man desværre sjældent, fordi forløbet er så kort.

Det er derfor en rigtig god ide, at sørge for, at din hund bliver vaccineret mod Leptospirose (Rottesyge).
Vaccinationen holder i 1 år og en revaccination skal ske årligt.

LÆS OGSÅ: Hundesyge – Den alvorlige virussygdom